Voogdij regelen – voogd – kinderen

Bij een voogdijbenoeming treft u een regeling wie de minderjarige kinderen verzorgt en opvoedt na het overlijden van beide ouders. Een voogd is niet verplicht de voogdij te aanvaarden; het kan zijn dat hij of zij het op dat moment niet kan of wil doen. Om die reden kan een “reserve-voogd” worden benoemd.

Ook twee gezamenlijke voogden is mogelijk, maar daarvoor geldt een speciale wettelijke regeling, onder andere als het gaat om de verplichting van de voogden om uit eigen middelen de verzorging en opvoeding te betalen. Bij één voogd moeten deze kosten uit de eigen middelen van het kind (veelal het van beide ouders geërfde vermogen) worden betaald.

De voogd hoeft niet bij het ondertekenen van de voogdbenoeming aanwezig te zijn, maar het spreekt vanzelf dat u uw wens tevoren met de voogd bespreekt.

Voogdijbenoeming voldoende?
Of een voogdijbenoeming voldoende is, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Bent u gehuwd en heeft u geen testament, dan biedt de wet in beginsel wel bescherming aan de langstlevende omdat de kinderen hun erfdeel niet kunnen opeisen. Er zijn echter nog tal van redenen te bedenken, die het opmaken van een testament zinvol maken. Een voogdijbenoeming kan daarin dan worden meegenomen.

Bent u ongehuwd, dan verdient het sterk aanbeveling om ook een samenlevingsovereenkomst en testamenten te maken. Ook dan kan de voogdijbenoeming in de testamenten worden meegenomen.
Alleen door een samenlevingsovereenkomst en testamenten kunnen ongehuwden elkaar optimaal verzorgd achterlaten. Ook verder kan dit vele (financiële) voordelen bieden, zoals een regeling dat bij overlijden de langstlevende recht heeft op de gemeenschappelijke eigendommen, partnerpensioenen en besparing van successierecht (de belasting die verschuldigd kan zijn als één van de samenwonende partners overlijdt).

Hoe regelt u een voogdijbenoeming?
U stuurt ons:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u beiden (bij voorkeur een paspoort) met uw adres en uw burgerlijke staat;
  • de gegevens van de voogd: volledige voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum en adres; u kunt ook een kopie van het paspoort van de voogd sturen met vermelding van het adres; in geval van een voogd en een “reserve-voogd” geeft u dit aan.

Aan de hand van deze gegevens maken wij de akten op en sturen u de ontwerpen. U maakt daarna een afspraak en komt langs om de akten te ondertekenen.